Droes

Beste leden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat droes in onze regio rondwaart. Droes is zeer besmettelijk en kan voor de paarden hele vervelende gevolgen hebben. Een aantal stallen/maneges zijn gesloten om (verdere) besmetting te voorkomen, andere stallen/maneges attenderen hun stallers/bezoekers hierop en doen er alles aan om besmetting te voorkomen.

Droes wordt veroorzaakt door een bacterie die zorgt voor een infectie van de voorste luchtwegen waarbij abcessen van de lymfeknopen ontstaan. Het is meestal een ziekte die paarden op jongere leeftijd al doormaken en daarna enige immuniteit tegen opbouwen. Deze immuniteit is niet levenslang en ook oudere paarden kunnen droes krijgen. Droes is niet een geheel ongevaarlijke ziekte. Er zijn vele complicaties die het ziekteverloop kunnen bemoeilijken en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

De tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van de symptomen is ongeveer 2 tot 6 dagen. Meestal begint het met koorts, niet eten en daarna het opzwellen van de lymfeknopen. De lymfeknopen worden abcessen en breken naar buiten. Soms breken de lymfeknopen naar de keel of in de luchtzak door en zie je alleen dikke neusuitvloeiing. Een paard met droes kan ook wat benauwd worden door de zwelling rond de keel.

Een paard dat droes heeft gehad scheidt nog 4 tot 6 weken de bacterie uit. Over het algemeen is daarom het advies om tot 6 weken na het herstel (dat betekent geen koorts meer en geen zichtbare uitvloeiing uit een abces of de neus) van het laatste paard de stal gesloten te houden. Na twee weken zijn de risico’s wel al een stuk minder mits de bedrijven een goed hygiënisch protocol hebben aangehouden, een huishoudelijke reiniging hebben ondergaan en daarna ontsmetting van de stallen en andere besmette ruimtes met bijvoorbeeld Halamid of chloor is uitgevoerd.

De verspreiding van de bacterie die de droes veroorzaakt verloopt voornamelijk via de pus uit de open gebroken abcessen en neusuitvloeiing van zieke paarden. De pus wordt verspreid door direct contact tussen paarden maar ook indirect bijvoorbeeld via verzorgers of besmette voorwerpen.

De KNHS geeft geen verbod af om wedstrijden te organiseren op bedrijven waar droes heerst. Spreekt voor zich dat het nooit wenselijk is om paarden bijeen te brengen op een terrein waar zieke dieren zijn. Het advies van de KNHS is dan ook om geen wedstrijden te organiseren op bedrijven waarvan bekend is dat er droes heerst.

Omdat je nooit zeker bent of paarden iets bij zich dragen, is het altijd belangrijk om bewust om te gaan met hygiëne maatregelen als je met je paard op ander terrein bent. Laat je paard daarom geen direct contact hebben met paarden van een andere stal en gebruik op wedstrijden altijd een eigen emmer en vers water. Vermijd ook zelf uitgebreid contact met voor jouw vreemde paarden. Als advies wordt vaak gegeven van kleding te wisselen na bezoek aan een andere stal. Als het niet echt noodzakelijk is om een bezoek te brengen aan een andere stal, stel dat bezoek dan even een poosje uit.

Op onze thuisbasis manege Flemming in Westmaas heerst geen droes. Wel worden er voorzorgsmaatregelen genomen om risico’s te beperken. Zo staat er bij de ingang een bak met Halamid om doorheen te lopen voordat de manege betreden wordt en zijn er met de paardeneigenaren afspraken gemaakt over het verlaten en betreden van het terrein en het deelnemen aan wedstrijden. Vooralsnog gaat de Rabobank Dressuur Tweedaagse door.

Please like & share: